Voorzitter Monique geeft een lezing

uw project

Illustratie Media Project

Ondersteuning bij uw
media project

Graag Zien vzw ondersteunt in hoofdzaak de media (programmamakers, theatermakers, pers) in hun zoektocht en uitwerking van activiteiten rond eerlijke en positieve beeldvorming over mensen met een ‘beperking’. Ook organisaties en ieder die actief wil werken aan positieve integratie van mensen met een ‘beperking’ kunnen bij Graag Zien vzw terecht.

maak een afspraak
Illustratie Educatief Project

Ondersteuning bij uw educatief project

Aan de hand van het geven van lezingen, workshops, coaching op maat, evenementen, het uitwerken van projecten en sensibiliseringscampagnes, samenwerkingen met, talenten in de kijker te zetten, kiest Graag Zien vzw resoluut voor het weg werken van drempels naar een positieve integratie. Wil de samenleving aan zetten ‘anders te durven kijken’!    

maak een afspraak