even voorstellen

de vzw

Reeds jarenlang werkte Monique Van den Abbeel als ervaringsdeskundige met een visuele beperking mee aan diverse integratieprojecten en sensibiliseringscampagnes. In navolging van het verschijnen van haar boek: “Graag zien! Blinde mama, sterke vrouw”, besloot Monique nog intenser met de sensibilisering over beeldvorming van mensen met een ‘beperking‘ aan de slag te gaan. In augustus 2017 startte ze samen met een aantal gelijkgestemden Graag Zien VZW.

doelstellingen

Graag zien vzw ondersteunt in hoofdzaak de media (programmamakers, theatermakers, pers) in hun zoektocht en uitwerking van activiteiten rond eerlijke en positieve beeldvorming over mensen met een ‘beperking’. Ook organisaties en ieder die actief wil werken aan positieve integratie van mensen met een ‘beperking’ kunnen bij Graag Zien VZW terecht.

Aan de hand van het geven van lezingen, workshops, coaching op maat, evenementen, het uitwerken van projecten en sensibiliseringscampagnes, samenwerkingen met, talenten in de kijker te zetten, kiest Graag Zien VZW resoluut voor het wegwerken van drempels naar een positieve integratie. Wil de samenleving aan zetten ‘anders te durven kijken’!  

leven met een 'beperking'

Het woord ‘beperking’, is een woord wat Graag Zien VZW met een knipoog bekijkt. Waarom het label ‘beperking‘? Elke persoon is toch uniek! Uniek in hoe hij of zij is en knap hoe die in dit leven staat.

De officiële betekenis bij het gebruik van het woord ‘beperking’ samengevat: “Een beperking is de vermindering van mogelijkheden ten aanzien van gedrag of activiteiten. Een beperking wordt een ‘beperking’ genoemd als er beperkingen zijn bij het verrichten van bepaalde activiteiten. Hinder bij communicatie, verzorging, lichaamsbeweging, vaardigheden, gedrag…”

Graag Zien vzw begrijpt dat het label ‘beperking’ vooral wordt gebruikt wanneer het lichamelijk anders zijn zicht of hoorbaar is. Ja, dat iemand door een aangeboren of verworven fysieke aandoening zich anders moet organiseren dat is een feit. Dat er omwille van een verworven lichamelijke aandoening hier en daar aanpassingen of hulpmiddelen nodig zijn om zo comfortabel mogelijk te leven, mee te kunnen draaien in deze maatschappij, is zeer zeker waar.

Het is goed en mooi dat er wordt stilgestaan bij hoe mensen omwille van hun zicht en of hoorbaar anders zijn, hun weg zoeken en vinden. Het is belangrijk de maatschappij er bewust van te maken dat het soms geen evidentie is op te moeten boksen tegen stigma’s, onzichtbare, door angst gecreëerde drempels of obstakels. Dat er onterecht vaak een rem wordt gezet op de groei van een persoon. Kansen worden gehypothekeerd. Beslissen in hoe de ander zich wel of niet kan of mag bewegen, dat is pas een beperking. Onbekend is vaak onbemind.    

Graag Zien vzw streeft er naar dat de focus wordt gelegd op persoonlijkheid. Op hoe iemand als mens is. Dat een verworven ‘beperking’ eerder een bijkomend iets is. Kijk even in eigen boezem, zie jouw onzichtbare ‘beperking’. Durf anders naar mensen met een zicht- of hoorbare ‘beperking’ te kijken. Dan zie je dat we allemaal gewoon mensen zijn! Mensen om graag te zien!